علت شوره زدگی آجر

علت شوره زدن آجر

مواد اولیه ای که آجر را از آن تهیه می‌کنند عموماً مواد معدنی هستند که در طبیعت یافت شده و استخراج می‌شوند.

این مواد معدنی در خود نمک هایی به صورت محلول دارند. این نمک ها اگر از مواد معدنی خارج نشود و یا در هنگام پخت از آجر خام به صورت گاز خارج نشود بعد از پخت آجر و به وسیله ی آب از ساختار مواد سازنده آن خارج می‌شود.


دلیل خروج این نمک ها این است که  پس از ورود آب به آجر پخته شده این نمک ها در آب حل شده و در هنگام تبخیر آب و خروج آن از آجر، به همراه آب به سطح آجر می‌آیند و در آنجا دیده می‌شوند.

در آجر های نسوز، به دلیل استفاده از مواد اولیه معدنی مرغوب تر و با خلوص بالاتر، و دمای پخت بیشتر، پدیده شوره زدگی دیده نمی‌شود.

68
اشتراک گذاری: