محصولات آجر سهیل
SRF-02
SRF-02

آجر بادبر 200x70 سمیرم(قرمز)

تعداد در هر متر مربع حدوداً 72 آجر

طول
عرض
ارتفاع
Copyright 2017 by Soheilbrick. | Designed By webcade