محصولات آجر سهیل
آجر مدل Rostic-01
طول: mm 245
عرض: mm 65
ضخامت: mm 20

تعداد در یک متر مربع با احتساب بندکشی حدوداً 53 آجر

 

Copyright 2017 by Soheilbrick. | Designed By webcade