محصولات آجر سهیل
آجر رستیک
تعداد در متر مربع با احتساب بند کشی
طول
245 cm
عرض
65 cm cm
ارتفاع
20 cm cm
وزن
520gr gr
رنگ
آجر قابل استفاده در کدام نمای ساختمان می باشد ؟
کف
نمای خارجی
نمای داخلی
Copyright 2017 by Soheilbrick. | Designed By webcade