محصولات آجر سهیل
آجر رستیک 10 در 10
تعداد در متر مربع با احتساب بند کشی
83
طول
100 mm
عرض
100 mm
ارتفاع
27 mm
وزن
500 gr
رنگ
آجر قابل استفاده در کدام نمای ساختمان می باشد ؟
False
کف
True
نمای خارجی
True
نمای داخلی
Copyright 2017 by Soheilbrick. | Designed By webcade