المنتجات

 

آجر های نسوز به دلیل مقاومت فشاری بالا و همچنین جذب آب مناسب به عنوان آجر کف در فضاهای داخلی و خارجی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند . آجر کف بدلیل وجودتخلخل در ساختار آن ، عایق خوبی در مقابل نفوذ رطوبت به کف ساختمان میباشد . در مناطق کویری استفاده از آجر کف مانع نفوذ حرارت به داخل ساختمان میشود .امروزه آجرکف جایگزینی مناسب نسبت به کف پوش های موزائیکی میباشد .

Copyright 2017 by Soheilbrick. | Designed By webcade