المنتجات

تعداد در متر مربع با احتساب بند کشی
طول
mm
عرض
mm
ارتفاع
mm
وزن
gr
رنگ
آجر قابل استفاده در کدام نمای ساختمان می باشد ؟
کف
نمای خارجی
نمای داخلی
Copyright 2017 by Soheilbrick. | Designed By webcade