محصولات در یک نگاه

آجر-نسوز رستیک 10x10

تعداد در متر مربع با احتساب بند کشی
83
طول
100 mm
عرض
100 mm
ضخامت
27 mm
وزن
500 gr
رنگ
آجر قابل استفاده در کدام نمای ساختمان می باشد ؟
False
کف
True
نمای خارجی
True
نمای داخلی

گروهی وجود ندارد. لطفا ابتدا گروه جدیدی ایجاد نمایید.