محصولات در یک نگاه

آجر شاموتی کدSY-1407

تعداد در متر مربع با احتساب بند کشی
طول
175 mm
عرض
70 mm
ضخامت
mm
وزن
620 gr
رنگ
پرتقالی - نخودی
آجر قابل استفاده در کدام نمای ساختمان می باشد ؟
False
کف
False
نمای خارجی
True
نمای داخلی
Copyright 2017 by Soheilbrick. | Designed By webcade