محصولات در یک نگاه

آجر پله p30-33-2

تعداد در متر مربع با احتساب بند کشی
طول
mm
عرض
mm
ضخامت
mm
وزن
gr
رنگ
آجر قابل استفاده در کدام نمای ساختمان می باشد ؟
True
کف
False
نمای خارجی
False
نمای داخلی

توضیحات این محصول

به طور معمول متداول ترین روش مورد استفاده در ساخت و ساز برای جلوگیری از نفوذ آب و به داخل ساختمان ، از بین بردن روزنه ها با استفاده از مصالح ساختمانی است. مشکل ناشی از انبساط حرارتی و قرار گرفتن در معرض مستقیم اشعه خورشید بر روی مصالح ، اغلب باعث از بین رفتن مصالح به کار برده شده در طول زمان می شود، در اینجا استفاده از آجر تراکوتا نما خشک که از روکش بیرونی و نصب پانل ها و یک فضای ما بین سازه و نما خشک ایجاد گردیده باعث حذف مشکلات موجود در از بین بردن روزنه ها میگردد .

صرفه جویی در انرژی با استفاده از آجر های نما خشک تراکوتا

در آجر های تراکوتای نمای خشک به علت وجود عایق ما بین سازه و نما این عایق محافظ مناسبی در برابر تشعشعات خورشیدی تشکیل می دهد . گرمای انباشته شده بر روی سطح دیوار متشکل شده از آجر نما خشک به لایه های زیرین منتقل نمی شود و به لطف تأثیر فضای ما بین نما و سازه از بین می رود . یک جریان مستقیم هوا از پایین به سمت بالا بین روکش خارجی. و دیوار داخلی تخلیه گرما را از طریق اتصالات باز و بالای نما امکان پذیر می کند

آسایش صوتی در استفاده از آجرهای نما خشک تراکوتا

نما های خشک عایق حرارتی و صوتی ثابت ایجاد می کنند. اتصالات بین پانل ها ، شکاف هوا و عایق حرارتی ، ترکیبات آن در لایه هایی با وزن خاص متفاوت ، کاهش شدید آلودگی صوتی خوبی را به وجود می آورند