محصولات آجر سهیل
آجر سمیرم قرمز کد SR-0527
تعداد در متر مربع با احتساب بند کشی
42
طول
210 mm
عرض
100 mm
ارتفاع
27 mm
وزن
1000 gr
رنگ
قرمز- جیگری
آجر قابل استفاده در کدام نمای ساختمان می باشد ؟
True
کف
True
نمای خارجی
True
نمای داخلی
Copyright 2017 by Soheilbrick. | Designed By webcade