محصولات در یک نگاه

آجر سمیرم قرمز کد SR-06

تعداد در متر مربع با احتساب بند کشی
16 قالب در یک متر طول
طول
240+120 mm
عرض
55 mm
ضخامت
27 mm
وزن
950 gr
رنگ
قرمز- جیگری
آجر قابل استفاده در کدام نمای ساختمان می باشد ؟
True
کف
True
نمای خارجی
True
نمای داخلی
Copyright 2017 by Soheilbrick. | Designed By webcade