گروه

تاریخچه آجردوره ایلخانی و دوره تیموریان

هنر آجرکاری در دوره ایلخانی در این دوره پوشش‌های طاقی آجری وارد تحول گسترده از تکنیک و اجرا شده تا جایی که شاهد به وجود آمدن گنبد بسیار چشم گیر و خوش فرم هندسی سلطانیه با قطری حدود   ...
ادامه مطلب...
Copyright 2017 by Soheilbrick. | Designed By webcade