گروه

تاریخچه آجر دوره هخامنشی و دوره سلجوقیان

  از هر منظری که به آجر بپردازیم شگفتی آور است.به گفته سیمون آیوازیان (( نمود آجر در معماری ایرانی ،نه یک ذره در مقابل کلان معماری بلکه واحدی است در دل و بطن معماری می نشیند و نقشی تعیین ک...
ادامه مطلب...

تاریخچه آجردوره ایلخانی و دوره تیموریان

هنر آجرکاری در دوره ایلخانی در این دوره پوشش‌های طاقی آجری وارد تحول گسترده از تکنیک و اجرا شده تا جایی که شاهد به وجود آمدن گنبد بسیار چشم گیر و خوش فرم هندسی سلطانیه با قطری حدود   ...
ادامه مطلب...
Copyright 2017 by Soheilbrick. | Designed By webcade