محصولات در یک نگاه

آجر شاموتی کد SY-1170

تعداد در متر مربع با احتساب بند کشی
13
طول
150 mm
عرض
50 mm
ضخامت
70 mm
وزن
900 gr
رنگ
پرتغالی - نخودی
آجر قابل استفاده در کدام نمای ساختمان می باشد ؟
True
کف
True
نمای خارجی
True
نمای داخلی
Copyright 2017 by Soheilbrick. | Designed By webcade