محصولات در یک نگاه

آجر شاموتی کد SY-07

تعداد در متر مربع با احتساب بند کشی
13 قالب در یک متر طول
طول
300+150 mm
عرض
70 mm
ضخامت
35 mm
وزن
2000 gr
رنگ
پرتغالی - نخودی
آجر قابل استفاده در کدام نمای ساختمان می باشد ؟
False
کف
True
نمای خارجی
True
نمای داخلی
Copyright 2017 by Soheilbrick. | Designed By webcade