محصولات در یک نگاه

آجر شاموتی کد SY-06

تعداد در متر مربع با احتساب بند کشی
16قالب در یک متر طول
طول
240+120 mm
عرض
55 mm
ضخامت
27 mm
وزن
950 gr
رنگ
پرتغالی - نخودی
آجر قابل استفاده در کدام نمای ساختمان می باشد ؟
False
کف
True
نمای خارجی
True
نمای داخلی
Copyright 2017 by Soheilbrick. | Designed By webcade