محصولات در یک نگاه

آجر شاموتی کد SY-0527

تعداد در متر مربع با احتساب بند کشی
42
طول
200 mm
عرض
100 mm
ضخامت
27 mm
وزن
1000 gr
رنگ
پرتغالی - نخودی
آجر قابل استفاده در کدام نمای ساختمان می باشد ؟
True
کف
True
نمای خارجی
True
نمای داخلی
Copyright 2017 by Soheilbrick. | Designed By webcade