محصولات در یک نگاه

آجر ترکیبی سهیل کد SM-01

تعداد در متر مربع با احتساب بند کشی
62
طول
240 mm
عرض
55 mm
ضخامت
27 mm
وزن
630 gr
رنگ
ترکیبی سهیل
آجر قابل استفاده در کدام نمای ساختمان می باشد ؟
False
کف
True
نمای خارجی
True
نمای داخلی
Copyright 2017 by Soheilbrick. | Designed By webcade