محصولات در یک نگاه

آجر ترکیبی سهیل کد SM-03

تعداد در متر مربع با احتساب بند کشی
41
طول
300 mm
عرض
70 mm
ضخامت
27 mm
وزن
1050 gr
رنگ
ترکیبی سهیل
آجر قابل استفاده در کدام نمای ساختمان می باشد ؟
False
کف
True
نمای خارجی
True
نمای داخلی
Copyright 2017 by Soheilbrick. | Designed By webcade