تاریخچه آجر-دوره ایلخانی-دوره تیموریان

هنر آجرکاری در دوره ایلخانی در این دوره پوشش‌های طاقی آجری وارد تحول گسترده از تکنیک و اجرا شده تا جایی که شاهد به وجود آمدن گنبد بسیار چشم گیر و خوش فرم هندسی سلطانیه با قطری حدود   ۴...
ادامه مطلب...

تاریخچه آجر-دوره هخامنشی-دوره سلجوقیان

  از هر منظری که به آجر بپردازیم شگفتی آور است.به گفته سیمون آیوازیان (( نمود آجر در معماری ایرانی ،نه یک ذره در مقابل کلان معماری بلکه واحدی است در دل و بطن معماری می نشیند و نقشی تعیین ک...
ادامه مطلب...

تاریخچه آجر- دوره صفویه - دوره قاجاریه

هنر آجرکاری در دوره صفویه پوشش‌های طاقی و بسیار زیبا و دلفریب آجری در حالت طاق گنبدی طاق عرقچین طاق گنبد طاق کته پوش طاقهای پا تو پا طاقهای چهار بخشی طاقهای چهار گرده پوش طاقهای چهار ترکی طا...
ادامه مطلب...
Copyright 2017 by Soheilbrick. | Designed By webcade